دونر کباب

Ready, Steady, Eat

این گروه محصولی شامل انواع دونر کباب پخته شده و خام و وعده‌های غذایی آماده می‌شه. این گروه از محصولات با استفاده از یک خط تولید به‌روز در واحد تولید انجمادی آمل تولید می‌شن.