کباب

Desire, Fire, BBQ You’d Admire

گروه محصول کباب با تولید جوجه کباب زعفرانی و کتف و بال کبابی در سال ۱۳۷۷ در شرکت تولید فرآورده‌های گوشتی کاله آمل متولد شد. در سال‌های بعد، جوجه‌کباب‌های طعم‌دار هم به بازار عرضه و سبد محصولی این گروه گسترده‌تر شد.