برگر

لذت تا گاز آخر

تولید همبرگر به عنوان اولین محصول هلدینگ سولیکو، در زیرزمین ساختمون پلاک ۹۹ خیابون آذربایجان تهران شروع شد. بعد، در ادامه مسیر توسعه، کارخانه تولید فرآورده‌های گوشتی کاله آمل در شهر آمل به بهره‌برداری رسید و تولید همبرگرها در این کارخانه ادامه پیدا کرد.

در سال ۱۳۹۶، یک کارخانه جدید در نزدیکی شهر آمل احداث و تولید همه محصولات گوشتی منجمد با برند پمینا به این واحد منتقل شد.