کاله یکی از ۲۰ زیر مجموعه شرکت صنایع غذایی سولیکو است که ۲۵ سال همراه همیشگی سفره های شماست

 

این پیتزا از کشور ایتالیا به تمام دنیا سفر کرده و اسمش به معنای "فلفل‌ها" است، حالا پیتزا پپرونی پمینا با مواد مرغوبی مثل سس سالسای معطر و پپرونی تخمیری کاپوی خوشمزه در کنار شماست تا از آن لذت ببرید.

پیتزا پپرونی با تندی دلچسب و خاصش همیشه طرفدارهای خودش را داشته. وقتی که پیتزا پپرونی می‌خوریم احساس می‌کنیم جشنی از مزه‌ها بر پاست.

 

 

 

 

این پیتزا از کشور ایتالیا به تمام دنیا سفر کرده و اسمش به معنای "فلفل‌ها" است، حالا پیتزا پپرونی پمینا با مواد مرغوبی مثل سس سالسای معطر و پپرونی تخمیری کاپوی خوشمزه در کنار شماست تا از آن لذت ببرید.

پیتزا پپرونی با تندی دلچسب و خاصش همیشه طرفدارهای خودش را داشته. وقتی که پیتزا پپرونی می‌خوریم احساس می‌کنیم جشنی از مزه‌ها بر پاست.

 

 

این پیتزا از کشور ایتالیا به تمام دنیا سفر کرده و اسمش به معنای "فلفل‌ها" است، حالا پیتزا پپرونی پمینا با مواد مرغوبی مثل سس سالسای معطر و پپرونی تخمیری کاپوی خوشمزه در کنار شماست تا از آن لذت ببرید.