سبزیجات

تازه‌تر از تازه

گروه محصول سبزیجات پمینا، در سال ۱۳۹۳، با ساخته شدن کارخانه سبزیجات منجمد در نزدیکی شهر اصفهان، با هدف تولید سبزیجات شسته‌شده آماده‌مصرف منجمد متولد شد. به دنبال توسعه بازار سبزیجات و سیب‌زمینی منجمد، کارخانه بندر گز هم در سال ۱۴۰۱، با تمرکز بر افزایش تولید سبزیجات دانه‌ای و سیب‌زمینی، به بهره‌برداری رسید.