تلفن

روابط عمومی ۰۲۱-۶۱۳۷۰۰۰۰

ارتباط با مشتریان ۰۲۱-۶۱۹۳۸

آدرس دفتر مرکزی

روابط عمومی ۰۲۱-تهران، خیابان جمهوری، خیابان ۱۲ فروردین، نبش تقاطع خیابان آذربایجان

ایمیل

info@kalleh.com

customer@kalleh.com

info@pemina.com

کدپستی

34123412341

تماس با فرم تماس