کاتلا تهشیر

ترکیبات
مخلوط محصولات کاتلا و تهشیر کالهنان بریوش ابر و بادی
شرایط نگهداری : در یخچال

شیوه آماده سازی

انرژی
160 گرم
قند
6.67 گرم
چربی
7.64 گرم
نمک
0.4 گرم
اسید چرب ترانس
0.02 گرم