پنیر گردو

ترکیبات
پنیر خامه ای گردوسبزیجات معطر نان تست گوجه ای با سیاه دانه
شرایط نگهداری : در یخچال

شیوه آماده سازی

انرژی
176 گرم
قند
3.26 گرم
چربی
10.3 گرم
نمک
0.42 گرم
اسید چرب ترانس
0.01 گرم