خمیر پیراشکی

ترکیبات
آرد گندم (نول) شکرروغن مایع آفتابگرداننمک طعامبهبود دهنده آب آشامیدنی
شرایط نگهداری : شرایط انجماد

شیوه آماده سازی

داخل خمیر یخ زدایی شده را با مواد دلخواه پر کرده و لبه های آن را توسط قالب مخصوص یا چنگال بهم بچسبانید و در روغن داغ سرخ نمایید تا پخته و طلایی شود.

انرژی
91.41 گرم
قند
0.49 گرم
چربی
0.66 گرم
نمک
0.16 گرم
اسید چرب ترانس
0 گرم