در روز دوشنبه تاریخ ۹۷/۴/۲۵ پیتزا پمینا با هدف ترویج مصرف عمومی محصول و نمایش کیفیت آن در مراسم همایش مدرسه تابستانی دانشگاه شریف حضور بهم رسانید. در این همایش افراد با رنج سنی ۱۳-۲۰ سال که گروهی از مخاطبان پیتزا پمینا می باشند حضور داشتند. در طول این برنامه از مصرف کنندگان در مورد ویژگی های محصول نظرسنجی گردید که در نهایت مصرف کنندگان رضایت مطلوبی از این محصول داشتند. با توجه به جدید بودن این محصول در بازار، تیم مارکتینگ پیتزا پمینا سعی در شرکت در برنامه هایی که مخاطبان هدف آن حضور دارند، دارد تا فیدبک های مصرف کنندگان را دریافت کرده و به کمک آن هر روز محصولی با کیفیت تر و متناسب با ذائقه ایرانی ارائه دهد.

دانشگاه شریف
همایش
پیتزا پمینا