درباره‌ی پمینا

کاله یکی از ۲۰ زیر مجموعه شرکت صنایع غذایی سولیکو است که ۲۵ سال همراه همیشگی سفره های شماست
این پیتزا از کشور ایتالیا به تمام دنیا سفر کرده و اسمش به معنای "فلفل‌ها" است، حالا پیتزا پپرونی پمینا با مواد مرغوبی مثل سس سالسای معطر و پپرونی تخمیری کاپوی خوشمزه در کنار شماست تا از آن لذت ببرید.

پیتزا پپرونی با تندی دلچسب و خاصش همیشه طرفدارهای خودش را داشته. وقتی که پیتزا پپرونی می‌خوریم احساس می‌کنیم جشنی از مزه‌ها بر پاست.
این پیتزا از کشور ایتالیا به تمام دنیا سفر کرده و اسمش به معنای "فلفل‌ها" است، حالا پیتزا پپرونی پمینا با مواد مرغوبی مثل سس سالسای معطر و پپرونی تخمیری کاپوی خوشمزه در کنار شماست تا از آن لذت ببرید.

پیتزا پپرونی با تندی دلچسب و خاصش همیشه طرفدارهای خودش را داشته. وقتی که پیتزا پپرونی می‌خوریم احساس می‌کنیم جشنی از مزه‌ها بر پاست.
این پیتزا از کشور ایتالیا به تمام دنیا سفر کرده و اسمش به معنای "فلفل‌ها" است، حالا پیتزا پپرونی پمینا با مواد مرغوبی مثل سس سالسای معطر و پپرونی تخمیری کاپوی خوشمزه در کنار شماست تا از آن لذت ببرید.